Taidelainaamo

P E R I A A TE

Taidelainaamosta voi lainata taidetta kuukausimaksulla (alk. 20€/kk) tai ostaa kerralla. Teoksen lainaamalla voi kokeilla, sopiiko teos kotiin tai työpaikalle. Jos haluaa pitää teoksen, kuukausimaksut toimivat teoksen osamaksuina. Lainaaja sitoutuu noudattamaan Taidelainaamon sääntöjä (ks. alla) allekirjoittaessaan lainaussopimuksen.

Karkkilan Taiteilijaseura ry kokeili teoslainaamotoimintaa Karkkilan kaupunginkirjaston galleriassa 23.2.-28.3.2015. Taidelainaamon toimintaa jatkettiin kesäkuun alussa 2015, kun Taiteilijaseura teki kaupungin kulttuuritoimen kanssa sopimuksen Taidelainaamon sijoittamisesta Suomen Valimomuseon sisääntuloaulaan vuoden ajaksi.  

S Ä Ä N N Ö T

 1. Tällä sopimuksella lainaaja sitoutuu noudattamaan Karkkilan Taiteilijaseura ry:n taidelainaamon sääntöjä. Vuokralle antaja on vuokrasopimuksessa mainittu taiteilija. Taiteilijaseura ei peri provisiota taiteilijalta.
 2. Lainaaja voi olla yksityinen, 18 vuotta täyttänyt henkilö, yritys tai rekisteröitynyt yhteisö. Sopimusta tehtäessä lainaajan on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Lainaaja on velvollinen ilmoittamaan täydelliset yhteystietonsa sekä niiden muutokset.
 3. Laina-aika sovitaan täysinä kuukausina. Laina-aikaa voidaan ennen sen päättymistä sopia jatkettavaksi. Sopimuksen voi uusia puhelimitse tai sähköpostitse taiteilijan kanssa, jolloin asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä jatketun laina-ajan kunnes teos on palautettu tai lunastettu. Puhelimitse uusitusta lainasta postitetaan asiakkaalle maksusopimus. Teoksen voi myös ostaa heti tai myöhemmin laina-aikana lunastaa omaksi.
 4. Lainattaessa maksetaan vähintään ensimmäisen kuukauden lainausmaksu. Muut kuukausimaksut suoritetaan etukäteen. Eräpäivä sovitaan lainaussopimuksessa. Maksu maksetaan taiteilijan ilmoittamalle tilille. Viitetekstiksi merkitään teoksen nimi ja maksuerän numero. Kuukausivuokrista ei lähetetä erikseen laskuja.
 5. Teosta omaksi lunastettaessa hyvitetään siitä jo maksetut kuukausimaksut. Taiteilija säilyttää omistusoikeuden taideteokseen kunnes myyntihinta on kokonaan maksettu.
 6. Lainausajan päättyessä on teos palautettava Suomen Valimomuseoon näyttelyn aukioloaikana ja sen jälkeen taiteilijan osoitteeseen. Karkkilan Taiteilijaseuran jäsen tai taiteilija tarkastaa teoksen ja hyväksyy palautuksen.
 7. Teoksen lainausmaksu määräytyy seuraavasti: Teoksen hinta / lainausmaksu kuukaudessa: 1-600€ / 20€, 601-1200€ / 40€, 1201-1800€ / 60€, 1801-2400€ / 80€, 2401-3000€ / 100€, 3001-3600€ / 120€, 3601-4500€ / 150€, 4501-5400€ / 180€, 5401-6000€ / 200€, 6001-6600€ / 220€, 6601-7500€ / 250€ jne.
 8. Kun vuokralle antava taiteilija on arvonlisäverovelvollinen (alv rek.), sisältyy myyntihintoihin ja kuukausivuokriin kulloinkin voimassa olevan taide-esineiden luovutukseen sovellettavan verokannan mukainen arvonlisävero.
 9. Kehystämättömät grafiikan vedokset ja piirrokset lainaaja sitoutuu lunastamaan omakseen. Maksu voi tapahtua kuukausittain yllä olevan mukaisesti.
 10. Lainaaja voi palauttaa teoksen ennen laina-ajan päättymistä. Jo maksettuja kuukausimaksuja ei hyvitetä.
 11. Vuokraajalla ei ole oikeutta millään tavoin kopioida, kuvata tai muulla tavoin julkisesti esittää vuokraamiaan taide-teoksia ellei asiasta ole taiteilijan kanssa sovittu. Vuokraajalla ei ole oikeutta muuntaa teosta millään tavoin.
 12. Lainaaja on velvollinen korvaamaan teokselle laina-aikana aiheutuneet vahingot. Teoksia saa kuljettaa vain asianmukaisesti pakattuna, suojakääreissä. Karkkilan Taiteilijaseura ry ei ole vakuuttanut teoksia.
 13. Jos teosta ei palauteta sopimuksen päättymispäivään mennessä, on lainaaja velvollinen suorittamaan seuraavan kuukauden lainausmaksun. Jos lainaaja ei kehotuksesta huolimatta maksa seuraavan kuukauden maksua eikä ole palauttanut teosta kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä, on hän velvollinen lunastamaan teoksen omakseen. Mahdolliset perimiskulut voidaan veloittaa lainaajalta. Maksukehotuksesta peritään kuluina 5 euroa.

Taidelainaamo Karkkilan kirjaston galleriassa 23.2.-28.3.2015